Դեպի վեր

Տեղեկատու » Ծանուցումներ

    Ծանուցումներ    

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող նոտարների կողմից կատարվող ծանուցումներ՝ ժառանգներին գտնելու համար:

 

No Ժառանգատու Ծննդյան ամսաթիվ Նոտար
1. Հակոբ Գառնիկ Համբարձումյան 01.01.1923

Գեղազարդ Շմավոնյան

2. ... .... ...
3.    
4.      
5.      
6.      
7.      
8.